Ponad 130 tys. opinii do czwartej części rządowego podręcznika

MEN zakończył konsultacje społeczne darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów. Od 28 sierpnia do 11 września stronę internetową „Naszego elementarza" odwiedziło 132.772 użytkowników - podał resort.

Spora część opinii zgłoszonych w ostatniej turze konsultacji dotyczyła kwestii formalnych, związanych z udostępnianiem podręcznika. Ustawa oświatowa nakłada na szkołę podstawową i gimnazjum m.in. obowiązek nieodpłatnego wypożyczania uczniom darmowych podręczników i pomocniczych materiałów edukacyjnych w wersji papierowej. Niewywiązywanie się przez szkoły z tego obowiązku jest nieprawidłowością, którą należy zgłosić do właściwego terytorialnie kuratorium oświaty. - przypomina resort.

MEN chwali się również, że do szkół, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, podręcznik trafił również w wersjach zaadaptowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są to: pierwsza część podręcznika dla dzieci niewidomych, składająca się z 8 części zapisanych w alfabecie Braille'a, podręcznik zaadaptowany dla dzieci słabowidzących oraz podręcznik dla dzieci mających trudności w uczeniu lub komunikowaniu, uzupełniony o płytę z nagraniami w polskim języku migowym.

Więcej: www.men.gov.pl/index.php/1398-konsultacje-spoleczne-naszego-elementarza-zakonczone

Opracowanie: Monika Sewastianowicz

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 15 września 2014 r.

Data publikacji: 15 września 2014 r.