Rozmowa z Maciejem Tyranem, Dyrektorem Handlowym wydawnictwa pwn.pl, odpowiedzialnym za projekt Educhmura.

 

Czym jest Educhmura i jaki pożytek przyniesie swoim użytkownikom?

Maciej Tyran: Educhmura ma stanowić profesjonalne narzędzie, służące zarządzaniu procesem kształcenia oraz wspomaganiu go poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Jest to internetowa platforma, udostępniająca równolegle wiarygodne treści i zasoby edukacyjne wielu rozmaitych wydawców – e-booki, e-podręczniki, multibooki, obudowy podręczników, testy kontrolne, zasoby encyklopedyczno-słownikowe on-line, kursy e-learningowe czy audiobooki – z których korzystać będą mogli nauczyciele. Będą oni mogli też wskazywać treści dostępne dla uczniów – zarówno w ramach lekcji, jak i przy odrabianiu zadań domowych. Platforma ta może też pomóc w udzielaniu ocen cząstkowych, np. umożliwiając uczniom rozwiązywanie testów online.

Na jakiej zasadzie nauczyciele i uczniowie będą mogli korzystać z powyższej platformy?

- Nauczyciel zadeklaruje stosowanie danego podręcznika, a Educhmura pozwoli jego uczniom w pełni wykorzystać dołączone do niego materiały. Kupując podręcznik, każdy uczeń otrzyma bowiem unikalny kod do Educhmury, w związku z czym będzie mógł on zawsze pracować z jej wykorzystaniem jako użytkownik zalogowany na swym własnym koncie. Wspomniane powyżej konta będą zakładane indywidualnie lub też czerpane wprost z e-dziennika, dlatego też „wejście” w Educhmurę nie będzie stanowić najmniejszego problemu ani dla nauczyciela, ani dla jego uczniów.

Powiedzmy, że jestem nauczycielem i chcę korzystać z wielu podręczników oraz źródeł multimedialnych na raz – czy Educhmura mi w tym pomoże?

- Materiały multimedialne dla uczniów, podobnie jak materiały dydaktyczne oraz informacyjne dla nauczycieli, stały się już standardowym uzupełnieniem podręczników szkolnych. Obecnie jednak zarówno nauczyciele, jak i uczniowie korzystają z powyższych materiałów w sposób bardzo ograniczony ze względu na całkowity brak możliwości lub przynajmniej sporą trudność z włączeniem ich do jednolitego – z  punktu widzenia ucznia oraz szkoły – środowiska organizującego proces dydaktyczny. Brak też prostej i jednolitej procedury udzielania dostępu do tego typu materiałów – płyta CD dołączana do podręcznika stała się już rozwiązaniem bardzo anachronicznym i niezwykle niefunkcjonalnym. Dzięki Educhmurze nauczyciele będą mogli korzystać z bardzo różnorodnych rodzajów treści, przy czym wszystkie z nich – zawsze  w najbardziej aktualnej i sprawdzonej formie – znajdą niezawodnie w jednym i tym samym miejscu w sieci – właśnie na naszej platformie. By zaś w przyszłości materiały Educhmury stały się jeszcze bardziej przydatne dla dzieci i pedagogów, dzięki platformie wydawcy uzyskają wiarygodne informacje zwrotne na temat zakresu oraz sposobu wykorzystywania udostępnionych w niej treści.

Co w takim razie z rolą nauczyciela jako mistrza i mentora? Czy nie stanie się on teraz jedynie osobą wskazującą odpowiednie źródła?

- Założeniem cyfryzacji szkół jest ułatwienie uczniom i nauczycielom dostępu do ogromnych zasobów multimedialnych i internetowych oraz uatrakcyjnienie stosowanych metod nauczania. Educhmura nie umniejsza w najdrobniejszym stopniu niezwykle istotnego znaczenia nauczyciela dla procesu kształcenia – wręcz przeciwnie: stanowi dla niego nieocenioną pomoc, zapewniając mu rzetelne i sprawdzone materiały. Nie konstruuje ona bowiem i nie prezentuje gotowych lekcji – dobór treści oraz forma ich prezentacji pozostają w dalszym ciągu w wyłącznej gestii samych nauczycieli. To oni najlepiej znają przecież swoich uczniów i wiedzą, w jaki sposób należy do nich dotrzeć, by skutecznie zachęcić ich do nauki.