Polskie dzieci tyją najszybciej w całej Europie

W dniu 3 września 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji prasowej zorganizowanej z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod hasłem "Ruch to prawo naszych dzieci", która ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność poprawy aktywności dzieci i młodzieży.

Na konferencji zostały przedstawione trzy programy przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych: Mały Mistrz, Multisport i Umiem Pływać.

Minister Mucha wskazała, że celem programu jest m.in. uatrakcyjnienie zajęć sportowych oraz poprawa aktywności fizycznej dzieci. Planowane działania są odpowiedzią na ostatnie wyniki badań, z których wynika, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, są mniej aktywne niż dzieci z innych europejskich krajów, zbyt często mają wady postawy, ich sprawność fizyczna w ciągu ostatnich trzydziestu lat dramatycznie się pogorszyła, dzieci zbyt dużo czasu spędzają przed telewizorem i komputerem, a im są starsze, tym mniej mają ruchu.

Marek Michalak podkreślił, że obecne zajęcia z wychowania fizycznego są bardzo często mało atrakcyjne i bywają niekiedy stresujące, co skutecznie zniechęca uczniów do uczęszczania na nie, dlatego tak ważne jest aby traktować wszystkie dzieci w sposób indywidualny, dostosowując program do ich potrzeb i możliwości.

Pilotażowy program trwa od 1 września 2013 r., a w styczniu 2014 roku ma wystartować w całej Polsce - zapowiedziała Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.p/, stan z dnia 4 września 2013 r.

Data publikacji: 4 września 2013 r.