Podsumowanie przewodnictwa Marka Michalaka w ENOC

W dniu 12 października 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał przewodnictwo w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC Komisarzowi Praw Dziecka Republiki Cypru, którym jest Leda Koursoumba.

W trakcie przewodnictwa Marka Michalaka do Sieci ENOC przyjęto 4 nowe państwa - Francję, Łotwę, Estonię i Włochy. "Polski Rzecznik jest inicjatorem i autorem oświadczenia ENOC-u w sprawie dzieci uwikłanych w konflikty zbrojne, zwłaszcza w Syrii, które zostało przedstawione Komitetowi Praw Dziecka ONZ.

Kadencja Marka Michalaka została bardzo dobrze oceniona przez członków Sieci, docenione zostało Jego zaangażowanie w proces tworzenia i zwiększania kompetencji ustawowych instytucji praw dziecka w Europie.

Dodatkowym i zarazem pozytywnym akcentem tegorocznych obrad ENOC był fakt, że w trakcie ich trwania polski Sejm przegłosował zgodę na wycofanie zastrzeżeń złożonych przez Polskę do Konwencji o Prawach Dziecka.

"Marek Michalak przedstawił dwie prezentacje podczas obrad plenarnych. Jedna dotyczyła polskiej praktyki w zakresie reprezentacji interesów dziecka przez RPD przed wymiarem sprawiedliwości. Druga - promocji praw dziecka poprzez przedstawienie szerokiej grupie ludzi postaci i dokonań Janusza Korczaka."

Kończąc kadencję Marek Michalak w roku 2013/2014 został powołany na wiceprzewodniczącego Zarządu Europejskiej Sieci.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.brpd.gov.pl, stan z dnia 15 października 2012 r.

Data publikacji: 15 października 2012 r.