W trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej odbyło się wiele konferencji i spotkań.
Priorytetem w dziedzinie edukacji była przede wszystkim "edukacja na rzecz mobilności oraz modernizacja szkolnictwa wyższego", w dziedzinie młodzieży ważną kwestię stanowiła tematyka - "młodzież i świat".
"Zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydarzenia wniosły istotny wkład do prac nad dokumentami, przyjętymi przez Radę Unii Europejskiej do spraw Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu".
W ramach edukacji: odbyła się m.in. konferencja "Wschodni Wymiar Mobilności", Letnia Akademia "Demokracja w szkole", Konferencja "Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie", spotkanie Dyrektorów Generalnych UE do spraw kształcenia obowiązkowego.
W dziedzinie Szkolnictwa Wyższego miały miejsce: konferencja "Nauka, technologia, szkolnictwo wyższe i społeczeństwo w erze konceptualizacji", zjazd stypendystów Marie Curie "NAUKA: pasja, misja, zobowiązanie", spotkanie Dyrektorów Generalnych UE do spraw Szkolnictwa Wyższego.
W dziedzinie młodzieży natomiast odbyła się: Unijna Konferencja Młodzieżowa oraz Spotkanie Dyrektorów Generalnych do spraw Młodzieży.
Źródło: www.prezydencja.men.gov.pl, stan z dnia 30 grudnia 2011 r.