25 lipca podczas spotkania  z dziećmi z obszarów poszkodowanych w tegorocznej powodzi minister Katarzyna Hall podsumowała działania MEN dla poszkodowanych w powodzi uczniów oraz zniszczonych szkół i placówek oświatowych. W Sopocie przebywa obecnie 43-osobowa grupa uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy (szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole). Podczas tegorocznych powodzi został on zalany dwukrotnie. Straty oszacowano na kwotę 1 miliona 660 tysięcy złotych. Gmina Połaniec złożyła do MEN wniosek o sfinansowanie remontu. W sumie, podczas trzech turnusów, z wypoczynku w Sopocie sfinansowanym z budżetu resortu edukacji oraz budżetu miasta Sopot skorzysta łącznie około 150 dzieci z województwa świętokrzyskiego z gminy Połaniec i Łubnice.

Polskie dzieci z terenów dotkniętych powodzią zaprosił również rząd węgierski. Z   możliwości spędzenia wakacji na Węgrzech na trzech dwutygodniowych turnusach skorzysta łącznie 195 dzieci. Pierwszy turnus - wyjazd uczniów z województwa świętokrzyskiego - zakończył się 22 lipca.  23 lipca wyjechała grupa 81 uczniów z powiatów tarnowskiego i brzeskiego. W ramach trzeciego turnusu  w dniach 6 - 19 sierpnia na Węgrzech wypoczywać będzie młodzież z województwa lubelskiego. Organizatorem wyjazdu, z upoważnienia rządu węgierskiego, jest Towarzystwo Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą, które oprócz pobytu finansuje również transport dzieci z miejsca zamieszkania do miejsca wypoczynku. Uczestnicy będą zakwaterowani w rządowym domu wczasowym w Balatonöszöd, usytuowanym w parku bezpośrednio nad brzegiem jeziora Balaton. Mają cztery posiłki w ciągu dnia, do dyspozycji  tłumacza ze znajomością języka polskiego oraz całodobową opiekę lekarską.

Źródło: MEN, 26 lipca 2010r.