Jak poinformował wicedyrektor WUP Jerzy Cypryś, wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do 20 września br. Zaznaczył, że modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest konieczna, gdyż wiele z nich nie jest dostosowanych do potrzeb i możliwości małych dzieci.
Według Cyprysia, jeszcze niedawno z przedszkoli w szkołach podstawowych korzystały wyłącznie dzieci pięcio - i sześcioletnie. „Teraz, z różnych powodów, z oddziałów tych zaczęły korzystać również dzieci w wieku trzech i czterech lat. Dlatego, aby placówki mogły świadczyć usługi edukacyjne dla wszystkich dzieci na właściwym poziomie, potrzebne jest wsparcie finansowe, które pozwoli doposażyć i dostosować oddziały do wyższych standardów” - dodał.
W ogłoszonym przez urząd konkursie projekty mogą składać wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały przedszkolne. W ramach składanych projektów, pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na dostosowanie pomieszczeń, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych czy mebli.
Wicedyrektor WUP zaznaczył, że ogłoszony nabór projektów jest odpowiedzią na zmiany, jakie zostały przyjęte przez Sejm na początku czerwca br. w zakresie zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, od 1 września 2015 r. gminy zostaną zobowiązane do zapewnienia wszystkim dzieciom czteroletnim wychowania przedszkolnego (a od 1 września 2017 roku również wszystkim dzieciom trzyletnim). Resort edukacji przeznaczył z unijnego programu Kapitał Ludzki na przystosowanie w całym kraju ponad 2,2 tys. oddziałów przedszkolnych mieszczących się przy szkołach podstawowych ponad 200 mln zł. Z tej puli woj. podkarpackie otrzymało na modernizację 197 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 152 szkołach podstawowych ponad 17 mln zł.