„Trasa rajdu została wytyczona w okolicach Komańczy. Właśnie tam w okresie II wojny światowej przebiegały szlaki kurierów, którzy utrzymywali łączność ziem znajdujących się pod okupacja niemiecką i sowiecką z polską placówką dyplomatyczną w Budapeszcie” – poinformowała Małgorzata Waksmundzka-Szarek z rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który jest organizatorem przedsięwzięcia.
Przypomniała, że kurierzy karpaccy przenosili meldunki, rozkazy oraz pieniądze potrzebne do powstania i działalności Polskiego Państwa Podziemnego. „Przenosili także informacje wywiadowcze, które przyczyniły się do szybszego zwycięstwa nad III Rzeszą Niemiecką” – dodała.
W latach 1939-45 w Beskidzie Niskim istniało kilka tras kurierskich. W domach wielu mieszkańców pogranicza były przygotowane kryjówki. Jednym z najbardziej znanych kurierów Armii Krajowej był Jan Łożański, który aż 45 razy korzystał z tras Beskidu Niskiego.