Tym razem wypowiedzi na temat nadzoru pedagogicznego, który ma być zmieniony przez nowe rozporządzenie - jeszcze nie podpisane przez minister edukacji - zamieszcza Dziennik.pl.

Pierwsze szkoły mają być poddane ewaluacji zewnętrznej na przełomie października i listopada, na początek tylko te, które same się zgłoszą. Jak poinformowano na spotkaniu w Salonie Maturzystów w Warszawie, będą to dwie szkoły  w każdym województwie, co będzie miało charakter badania pilotażowego. Szkoły, w których zdiagnozuje się najwięcej problemów, będą przygotowywały programy naprawcze, a MEN szykuje dla nich programy wsparcia: - Kategoryzacja szkół doprowadzi do rywalizacji  i zmotywuje dyrektorów do podnoszenia jakości pracy - mówi w „Dzienniku.pl” profesor Mirosław Handke. Podpowiada też, jak mógłby wyglądać program wspomagający: szkoły mogłyby np. liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe, po to by zatrudnić lepszych nauczycieli lub zmniejszyć liczebność klas. - Za jakość edukacji odpowiadają przede wszystkim nauczyciele. By zmotywować ich do lepszej pracy, uzależniłbym też ich zarobki oraz możliwości awansu zawodowego od tego, jak została oceniona ich szkoła - wskazuje.

Temat nadzoru pedagogicznego - realizacja przez wizytatorów i dyrektorów, narzędzia do jego stosowania -  będzie jednym z zagadnień omawianych i dyskutowanych na XI Krajowej Konferencji „Dyrektora Szkoły”, która odbędzie się w dniach 17 - 19 września w Warszawie.

źródło: Dziennik.pl, 14 września 2009r.; informacja własna