Na konferencji prasowej 30.08 minister Legutko podkreślił, że „produktem" polskiej edukacji ma być polski inteligent, jako członek prawdziwej elity społecznej, kreującej wzorce postaw dla całego społeczeństwa. Zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy przedmiotowej ale także wychowywanie dzieci i młodzieży – powiedział.
Minister Edukacji zapowiada utrzymanie matury z matematyki, zmianę formy egzaminów z języka polskiego, specjalny program dla uzdolnionych uczniów. Minister poinformował o dopuszczeniu - jako opcje do wyboru - filozofii, łaciny i historii sztuki na maturze.
Kierownictwo MEN popiera propozycję tworzenia ośrodków wsparcia wychowawczego, mają one jednak być tworzone tam, gdzie zostanie to uznane za niezbędne, zamiast odgórnie wprowadzonej zasady ich tworzenia w każdym województwie. Z projektu usunięte zostały również propozycje zmian w kodeksach karnym i cywilnym
Ministerstwo zapowiada  usprawnienie procedury dopuszczania podręczników, podkreślając potrzebę wzmocnienia systemu oceny podręczników m.in. poprzez rozszerzenie liczby recenzentów, tak, aby decyzje o dopuszczeniu podręczników były szybkie i przemyślane. MEN nie wyklucza weryfikacji podręczników będących już w użyciu – do języka polskiego, matematyki a także historii, ponieważ jest to przedmiot wymagający pilnej racjonalizacji wykorzystania czasu.
 
Źródło: MEN 30.08.2007, Gazeta Prawna 31.08.2007