Nie wolno polegać na wyliczeniach księgowości. Owszem, przekazanie służbom księgowo-finansowym informacji o liczbie godzin zajęć każdego nauczyciela wraz ze stopniem jego awansu zawodowego, stażem pracy, wysokością dodatku motywacyjnego, dodatków funkcyjnych i o innych elementach składających się na koszty jego pracy jest ważne. Ale dyrektor musi też sam obliczyć koszty arkusza organizacyjnego, ustalając, ile będzie musiał wydać pieniędzy z tytułu prowadzenia jednego oddziału. Dopiero zestawienie wyników liczenia uzyskanych przez księgowego i przez dyrektora umożliwi ustalenie ewentualnych różnic, a obu stronom da bardzo cenną wiedzę o ich źródle.
Każdy dyrektor powinien wiedzieć, jak liczyć koszt prowadzenia jednego oddziału w szkole. I nie musi tego robić „na piechotę”, bo na rynku jest wiele programów komputerowych, przy wykorzystaniu których cała praca polega na wprowadzeniu pełnych i właściwych danych. Pytanie, kto ma to zrobić.

Opracowywanie planów finansowych przez dyrektorów szkół>>

Najlepiej, gdyby dane wprowadzał sam dyrektor, bo po takim treningu jego wiedza na temat kosztów pracy każdego nauczyciela czy źródeł poziomu wydatków na prowadzenie każdego oddziału będzie na tyle duża, że swobodnie uzasadni arkusz przed organem prowadzącym.
To ważne, zwłaszcza gdy od urzędnika czy z ZEAS-u dowie się, że dostanie dużo mniej pieniędzy niż założył.
Osobną sprawą są koszty płac pracowników administracji i obsługi szkoły. Tu najlepszym rozwiązaniem jest standaryzacja wprowa-dzana przez organ prowadzący. Ideałem byłaby standaryzacja kosztów, a nie liczby etatów na jednego ucznia, na etat nauczycielski czy na 100 m2 powierzchni do sprzątania – wówczas dyrektor ma pole do zagospodarowania, bo najlepiej wie, jak rozłożyć koszty po-szczególnych zadań pomiędzy pracowników niepedagogicznych. Niestety, najczęściej mamy do czynienia z modelem gorszym, a wtedy dyrektorowi nie pozostaje nic innego jak się dostosować. Jednak niech Państwo nie rezygnują z prób przekonania organu prowadzącego do lepszego rozwiązania – nie na naradzie dyrektorów czy forum radnych opozycji, nie w formie pisma podpisanego przez wszystkich zainteresowanych, ale stwarzając takie warunki, by wprowadzane przez organ zmiany wynikały z jego przemyśleń.
 

Dowiedz się więcej z książki
Dyrektor Szkoły
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł