Ponad 130 tys. uczniów klas pierwszych z sześciu województw zostało włączonych do projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy” realizowanego według teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
Program obejmie 2700 szkół podstawowych z 6 województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, do tego ponad 8 tys. przeszkolonych nauczycieli. - Szkoły dostaną także środki dydaktyczne dla dzieci, m.in.: instrumenty muzyczne, zestawy do gier, książeczki, układanki, pacynki i materiały wspierające nauczyciela - każdy zestaw o wartości ok. 8 tys. złotych – poinformowała Aldona Kopik, jedna z autorek projektu.
Zgodnie z nim, dzieci mają być uczone według teorii amerykańskiego psychologa Howarda Gardnera, który uważał, że człowiek nie ma jednej inteligencji, ale wiele różnego rodzaju inteligencji, w tym językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, ruchową, interpersonalną i intrapersonalną. Nauczyciele mają wykorzystać teorię Gardnera do wydobycia z dziecka jego potencjału oraz zadbać o wszechstronny rozwój umiejętności malucha.
Nad naukową stroną projektu czuwać będą pracownicy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pieniądze na jego sfinansowanie – 46 mln zł – zapewni Unia Europejska i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 
Źródło: Głos Nauczycielski, 25.03.2009 r.