Znane są już wyniki pierwszych e-egzaminów gimnazjalnych z matematyki, organizowanych w ramach trzyletniego projektu "Policzmy to razem - Ogólnopolska Akcja Diagnozy Matematycznej” prowadzonego przez wydawnictwo edukacyjne Nowa Era i dr Jacek Stańdo z Politechniki Łódzkiej.
Do udziału w badaniach zgłosiło się blisko 4 tys. gimnazjalistów, którzy w ramach pierwszego etapu projektu przez 90 minut zmagali się z zestawem 22 zadań, gruntownie prześwietlających poziom ich wiedzy i umiejętności matematycznych.
"Pierwszy egzamin w trzyletniej diagnozie to precyzyjne nakreślenie, nad którymi obszarami wiedzy nauczyciel musi z danym uczniem szczególnie popracować" - mówi dr Jacek Stańdo. "W kolejnych latach będziemy porównywać wyniki i na tej podstawie badać zmiany w poziomie wiedzy i umiejętności gimnazjalistów w perspektywie zarówno pojedynczego ucznia na tle klasy, jak i całej klasy na tle innych biorących udział w diagnozie".
Analiza statystyczna pierwszych wyników potwierdziła optymalny dobór poziomu trudności testu, który pozwala na uzyskiwanie bardzo precyzyjnych danych. Okazało się też, że zróżnicowanie poziomu wiedzy wśród uczestników badania odpowiada powszechnej średniej wiedzy wśród polskich uczniów.
 
Źródło: Serwis Nauka w Polsce, 7.12.2010 r.