Chodzi tu o 14,4 mln złotych, które resort pracy podzieli między gminy na dofinansowanie wydatków związanych z kosztami funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi. 
Informacje o wysokości zapotrzebowania ze strony gmin resort pracy zebrał za pośrednictwem wojewodów.
– W naszym przypadku połowa wydatków związanych z funkcjonowaniem miejskich żłobków oraz miejsc, które dotujemy w prywatnych placówkach, wynosi ponad 12 mln zł i taka kwota została podana w odpowiedzi na pismo z urzędu wojewódzkiego – wskazuje Michał Marszałek, dyrektor biura zdrowia Urzędu Miejskiego w Krakowie.
 
Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", 28 sierpnia 2012 r.