Partnerstwo dla Przyszłości jest Programem Wspierania Edukacji Informatycznej w szkołach. Realizowany jest poprzez projekty, m.in.  Nowy Początek”,  Innowacyjni Nauczyciele”.

Projekt „Innowacyjni Nauczyciele” obejmuje swoim działaniem programy związane z:
• promowaniem i ułatwianiem nauczycielom dostępu do stosowania technologii w ich pracy,
• wyróżnianiem i upowszechnianiem ciekawych rozwiązań,
• promowaniem ciekawych rozwiązań i inicjatyw podejmowanych w ramach programu "Partnerstwo dla Przyszłości" w innych krajach. (http://www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl/content/pdpnaswiecie)

Obecnie najważniejsze formy działania to:
• Projekty edukacyjne: "Szkoła dla Przyszłości", "E-szkoła", "TeachIT.net", "Gimnazjum bez barier".”
• Konkursy,
• Konferencje

Międzynarodowa strona Innovative Teachers dostępna pod adresem:

http://www.microsoft.com/Education/innovativeteachers.mspx

„Nowy Początek” to inicjatywa, dzięki której do wszystkich komputerów przekazywanych szkołom w formie darowizn dołączane będzie bezpłatne licencjonowane oprogramowanie Microsoft Windows 98 SE lub Microsoft Windows 2000 Professional.

Aby przystąpić do programu, szkoła powinna zarejestrować się na stronie http://www.microsoft.com/education/FreshStart/FreshStart.asp, posługując się usługą Passport.NET.
W celu ułatwienia procesu rejestracji uruchomiona została polskojęzyczna wersja aplikacji licencyjnej.

Dostępny jest również poradnik "Nowy początek - krok po kroku" .

We wrześniu uruchomiony zostanie nowy portal edukacyjny „Szkoła dla Przyszłości”.
Do programu zaproszone są wszystkie polskie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.