Wymagania co do kwalifikacji wychowawcy na koloniach nie są specjalnie restrykcyjne - wystarczy, by opiekun ukończył kilkudniowy kurs przez internet, miał skończone 18 lat, średnie wykształcenie i nie mieć problemów z prawem. Na prowadzenie tego typu szkoleń zgodę wydają kuratoria.
– W chwili obecnej w ministerstwie toczą się prace nad nowelizacją tego rozporządzenia – potwierdza Tadeusz Sławecki, wiceminister edukacji narodowej.  Na razie MEN zarekomendowało kuratorom oświaty, by nie wydawali zgody na prowadzenie e-learnigowych kursów dla wychowawców kolonijnych.