Sposób wyliczania wysokości wynagrodzeń nauczycieli określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Stanowią, że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi odpowiedni procent kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.
 
Według ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. Poz. 273) kwoty bazowe dla nauczycieli wyniosą: od dnia 1 stycznia 2012 r. - 2 618,10 zł, a od dnia 1 września 2012 r. – w wysokości 2 717,59 zł. Będą one zatem wyższe niż w zeszłym roku, w którym wyniosły 2.446,82 zł (od 1 stycznia) oraz 2.618,10 zł. (od 1 września).