Od września nauczyciele otrzymają kolejną podwyżkę. Wtedy kwota bazowa określona w ustawie budżetowej będąca podstawą wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli wzrośnie z 2286,75 zł do 2446,82 zł. Zanim to jednak nastąpi, resort edukacji narodowej musi zmienić załącznik do rozporządzenia z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia. 17.05. w tej sprawie oświatowe związki zawodowe mają się spotkać z ministrem edukacji narodowej. Rząd proponuje, żeby stażysta z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym otrzyma 133 zł podwyżki, nauczyciele kontraktowi – 137 zł, a mianowani – 155 zł. Najwięcej otrzyma nauczyciel dyplomowany bo 182 zł.
Na spotkaniu ZNP będzie domagał się realizacji innych postanowień ubiegłorocznego porozumienia płacowego podpisanego z rządem.
– Zapewniano nas, że jeśli kondycja finansowa państwa będzie dobra, to podwyżka będzie wynosić 8 proc. Dlatego będziemy domagać się realizacji tej obietnicy – wskazuje Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Podkreśla, że na spotkaniu będą też omawiane propozycje uproszczenia sposobu wyliczania płac nauczycieli.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 17.05.2010 r.