"Po długich i niełatwych rozmowach członkowie zespołu do spraw sieci szkół rekomendują między innymi przeniesienie IX Liceum Ogólnokształcącego do III Liceum Ogólnokształcącego.
Dzięki temu we wschodniej części Torunia może powstać silne liceum, konkurujące jakością nauczania i warunkami kształcenia z najlepszymi szkołami ponadgimnazjalnymi miasta i regionu" - poinformowała Magdalena Krzyżanowska, rzeczniczka prezydenta Torunia. Zespół uznał także, że należy wygasić stopniowo II i XII Liceum Ogólnokształcące. Jak jednak zaznaczyła rzeczniczka, "mimo opinii zespołu, prezydent Torunia rozważa, czy koniecznie jest wygaszenie wszystkich rekomendowanych placówek".
XII Liceum Ogólnokształcące, w którym obecnie działają 2 klasy: jedna druga i jedna trzecia, według planów ma przestać funkcjonować od września 2014 roku. W liceum tym nie ma żadnej klasy pierwszej, ponieważ w bieżącym roku szkolnym do szkoły nie prowadzono naboru, a gdyby doszło do jego likwidacji, w gmachu pozostałyby jeszcze Szkoła Podstawowa nr 18 i Gimnazjum nr 18. "Podobnie jest w przypadku II Liceum Ogólnokształcącego, w którym nabór do klas pierwszych także utrzymuje się na niewysokim poziomie.
Obecnie w szkole funkcjonuje siedem klas: trzy klasy trzecie, dwie klasy drugie i dwie pierwsze, a liczba uczniów systematycznie maleje, więc od 1 września br. planuje się nie przeprowadzać naboru do klas pierwszych" - zaznaczyła Krzyżanowska. W budynku wygaszanego w ten sposób II LO pozostałoby liczące obecnie 16 klas Gimnazjum nr 29. Systematycznie spada również liczba uczniów zapisujących się do IX LO, w którym obecnie działa siedem klas trzecich, pięć drugich i cztery pierwsze, a dane demograficzne wskazują, że uczniów będzie coraz mniej.
Zespół zarekomendował, aby uczniowie obecnego IX LO od września br. rozpoczęli naukę w III Liceum Ogólnokształcącym. "To szkoła ze świetnymi warunkami lokalowymi, po termomodernizacji, z basenem, orlikiem oraz salą gimnastyczną. Połączenie obu placówek pozwoliłoby na pełne wykorzystanie możliwości obiektu i co ważniejsze, we wschodnim Toruniu powstałoby silne, duże liceum, mogące znakomicie konkurować z najlepszymi szkołami ponadgimnazjalnymi miasta" - podkreślił Janusz Pleskot, dyrektor Wydziału Edukacji w toruńskim magistracie. W budynku zwolnionym przez IX liceum planowane jest umieszczenie zespołu szkół specjalnych, dzięki czemu uczniowie wymagający szczególnej troski i ich opiekunowie mieliby do dyspozycji obszerną szkołą oraz grono pedagogów, nauczycieli i terapeutów w jednym miejscu.
Zespół tworzą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26, Gimnazjum Specjalne nr 26 i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, zajmujące obecnie dwa małe budynki. Wszystkie ustalenia zespołu ds. sieci szkół oceni prezydent Torunia Michał Zaleski, który po ich analizie oraz po zapoznaniu się z opiniami dyrektorów szkół przedstawi Radzie Miasta Torunia projekty uchwał o zamiarze likwidacji szkół. Projekty te będą przedmiotem obrad podczas najbliższej sesji zaplanowanej na 21 lutego. (PAP)

Polecamy: ZNP zachęca nauczycieli do zgłaszania nieprawidłowości związanych z likwidacją szkół