Ulga na przejazdy komunikacją miejską dla nauczycieli będzie wynosić 33 proc. ceny biletu, a nie jak dotychczas 37 proc. Uprawnieniem zostaną za to objęci także nauczyciele przedszkolni. Takie zmiany wprowadza ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 1421).
Ustawę przygotował Senat. Jej celem jest dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. akt K2/10). W orzeczeniu TK uznał za niekonstytucyjne wyłączenie nauczycieli przedszkolnych z grona osób uprawnionych do ulgi.

Senatorowie uznali, że rozszerzenie ulgi w dotychczasowej wysokości na kolejne osoby byłoby zbyt kosztowne dla budżetu i zadecydowali o obniżeniu jej wysokości o 4 proc. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r.