Nowoczesne technologie wyzwaniem dla polskiej edukacji

"Zmiana modelu nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii to wyzwanie, przed którym stoi polska szkoła. O tym, jak wprowadzać zmiany w oświacie by przygotować na nie nauczycieli, uczniów i ich rodziców, dyskutowali goście Ogólnopolskich Targów Edu Trendy 2012".

W dniu 27 września 2012 r. wiceminister Maciej Jakubowski wziął udział w debacie pt. "Kierunki rozwoju edukacji w kontekście wyzwań cywilizacyjnych i realnych możliwości", w ramach której zgromadzeni uczestnicy zastanawiali się nad potrzebą zmiany systemu edukacji w kontekście rozwoju technologicznego i informatycznego.

Ogólnopolska konferencja była miejscem licznych konferencji i warsztatów poświęconych: przedszkolom, szkołom, szkolnictwu zawodowemu i niepublicznemu.

"Zgodnie z głównym przesłaniem tegorocznych targów "Innowacje i jakość w kształceniu" wśród omawianych tematów znalazły się zagadnienia dotyczące zmian systemu oświaty związanych z wyzwaniami cywilizacyjnymi oraz najnowszymi trendami organizacji, techniki i metod nauczania, zmian technologicznych, a także praktycznych narzędzi i sposobów podnoszenia jakości edukacji".

Impreza Edu Trendy 2012 to nie tylko konferencje i debaty ale także Salon Wystawców, na którym liczne firmy związane z edukacją mogły zaprezentować swoje oferty.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 27 września 2012 r.

Data publikacji: 28 września 2012 r.