Nowa formuła sprawdzianu dla szóstoklasistów i egzaminu maturalnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało nową formułę sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 roku. Zmiany są konsekwencją długoletniego procesu podnoszenia jakości kształcenia jakim jest poddawana polska edukacja.

Wszystkie egzaminy zewnętrzne będą przede wszystkim sprawdzały umiejętności złożone uczniów, takie jak analizowanie, wnioskowanie, rozumowanie, dowodzenie czy modelowanie myślenia. Odchodzi się już od sprawdzania wiedzy encyklopedycznej.

Propozycje zmian w zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego powstały w ramach dialogu MEN ze szkołami wyższymi. "W nowym kształcie egzaminu część pisemna obowiązkowa pozostaje bez zmian. Na liście przedmiotów dodatkowych znajdą się wszystkie przedmioty ujęte w podstawie programowej na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym".

Wybrane przez uczniów przedmioty dodatkowe będą zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym w tym jeden będzie przeprowadzany w formie pisemnej.

"Decyzja o obowiązkowym przystąpieniu w części pisemnej do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym wynika z obecnej praktyki rekrutacyjnej polskich uczelni, które oczekują od kandydatów na studia poszerzonej wiedzy z co najmniej jednego przedmiotu - podkreśliła Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas".

Aby zdać egzamin maturalny uczeń będzie musiał uzyskać co najmniej 30 proc. możliwych do zdobycia punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego oraz przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, dla którego nie ma progu zdawalności.

W przypadku sprawdzianu dla sześcioklasistów będzie przede wszystkim sprawdzana ich wiedza i umiejętności z języka polskiego i matematyki.

"Zadania będą obudowane kontekstami historycznymi lub przyrodniczymi. Przywołanie kontekstów będzie zgodne z umiejętnościami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, ma również na celu pobudzenie ciekawości poznawczych uczniów oraz urozmaicenie tematyczne". Do sprawdzianu zostanie także wprowadzona druga część - z języka nowożytnego.

Wyniki sprawdzianu będą wyrażone procentowo odrębnie z części pierwszej dla języka polskiego i matematyki oraz oddzielnie dla języka obcego nowożytnego.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 22 styczeń 2013 r.

Data publikacji: 22 stycznia 2013 r.