Według Ministerstwa Edukacji Narodowej licealne „zerówki” działają prawdopodobnie niezgodnie z ustawą oświatową. W tej sprawie MEN ma spotkać się w przyszłym tygodniu z przedstawicielami poznańskiego kuratorium i samorządu z Leszna. Zerówki to dodatkowe klasy funkcjonujące m.in. w I i II LO w Lesznie. Chodzą do nich uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych, pod warunkiem że wcześniej zdadzą egzamin. – Nie stają się oni automatycznie licealistami. Realizują program gimnazjum, który kończy się testem kompetencji. Potem podlegają normalnej rekrutacji – tłumaczy Marek Wein, dyrektor I LO w Lesznie.
Klasy zerowe w I LO działają od 17 lat, w II LO – od sześciu.
Według wiceminister edukacji Krystyny Szumilas, przy zatwierdzaniu projektów organizacyjnych samorząd musiał popełnić jakiś błąd. Teraz trzeba będzie wyjaśnić jaki to błąd, i czy „zerówki” nie zakłócają równości szans przy rekrutacji do liceów. Wszak te przez cały rok nauki inwestują w gimnazjalistę, i to pewnie jego chętniej niż innych będą chciały widzieć w swoich szeregach.
– Zerówki nie mieszczą się w ramach systemu edukacji. Winą za zaistniałą sytuację obarczyć należy samorządy, które przespały zmianę prawa i zezwoliły na funkcjonowanie tego typu klas – zaznacza Grzegorz Żurawski, rzecznik MEN. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim trybu przechodzenia uczniów z jednych typów szkół do innych.
Przed kuratorium w Poznaniu rozpoczęła się 9.06. pikieta uczniów, którzy uważają decyzję kuratora za krzywdzącą. Klasy zerowe dają im możliwość nauki języka aż przez 16 godzin tygodniowo! Dla porównania, w gimnazjum są to tylko 4 godziny. Ponadto zajęcia są bezpłatne, więc mogą sobie na nie pozwolić dzieci z rodzin niezamożnych. Pikietujący żądają od kuratora zmiany decyzji. Jeżeli to nie pomoże, gimnazjaliści nie wykluczają protestu przed resortem edukacji.  
W klasach, które działały przy dwóch leszczyńskich liceach, najzdolniejsi uczniowie ostatnich klas gimnazjów przechodzili intensywny kurs języka angielskiego. Uczyli się także niektórych przedmiotów w wybranym przez siebie języku. Uczniowie bardzo chwalili sobie "zerówki". Podkreślali, że nauka języka była tam dużo bardziej efektywna, ponieważ nauczyciele mieli lepsze podejście i mogli poświęcić uczniom więcej czasu.
 
Źródło: Głos Nauczycielski, 9.06.2009 r.
Rzeczpospolita, 10.06.2009 r.