Nie będzie podwyżek subwencji dla małych szkół

MEN nie podwyższy subwencji oświatowej dla małych, wiejskich szkół. Nie ma na to pieniędzy - czytamy w odpowiedzi MEN na interpelację posła Cezarego Olejniczaka.

"Czy istnieje możliwość uwzględnienia w podziale części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. dodatkowej wagi dla uczniów szkół liczących poniżej 60 uczniów, podobnie jak w przypadku uczniów oddziałów i szkół dla mniejszości narodowych lub etnicznych, społeczności posługującej się językiem regionalnym" - pytał poseł.

MEN odpowiada, że podwyżki nie przewiduje. Tłumaczy, że wysokość subwencji uzależniona jest przede wszystkim od liczby uczniów oraz od wag przeliczeniowych określonych w rozporządzeniu. "Obecnie  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  nie  planuje wprowadzenia do algorytmu dodatkowej wagi adresowej do uczniów małych szkół  podstawowych  (poniżej  60  uczniów),  podobnie  jak  w  przypadku uczniów  oddziałów  i  szkół  dla  mniejszości  narodowych  lub  etnicznych, społeczności  posługującej  się  językiem  regionalnym,  gdyż  skutkowałoby  to koniecznością  przeznaczenia  na  ten cel  dodatkowych  środków  w  wysokości ok. 1 mld zł." - podkreśla MEN. 

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 20 sierpnia 2013 r.