W poniedziałek - jak poinformował rzecznik Urzędu Miasta Włodzimierz Tutaj - podczas sesji rady miasta zdecydowano, że w latach 2014-2015 miasto będzie realizować program "Young in Europe".
Celem programu jest m.in. wyposażenie młodych ludzi w wiedzę, która okaże się przydatna w trakcie zakładania własnej firmy po zakończeniu edukacji.
"Young in Europe" obejmie uczniów klas pierwszych z dziesięciu częstochowskich liceów ogólnokształcących. Młodzi ludzie zostaną przeszkoleni w zakresie m.in. zakładania i prowadzenia biznesu, wykorzystania internetu w procesie poszukiwania pracy, wezmą udział w kursach języków obcych, w tym m.in. angielskiego z elementami języka biznesowego, zajęciach rozwijających m.in. umiejętności matematyczne, informatyczne oraz poświęconych etyce w biznesie. Każdy z nich będzie mógł się również spotkać z doradcą zawodowym.
Projekt przewiduje również organizację warsztatów "Młody Bill Gates", czyli zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania czasem, odporności na stres oraz public relations.
"Young in Europe" będzie realizowany w partnerstwie z brytyjskim stowarzyszeniem szkoleniowym Dr Intelligence Ltd., które od kilkunastu lat wdraża programy przygotowujące młodych ludzi - w wieku od 16 do 19 lat - do życia zawodowego i społecznego.
Budżet projektu - jak poinformował Tutaj - wynosi prawie 1,5 mln zł, z czego 85 proc. to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, 3 proc. pochodzi z budżetu państwa a 12 proc. to wkład miasta Częstochowa.

Polecamy: Uczniowska firma patentem na naukę przedsiębiorczości