Średnia wieku nauczycieli nieznacznie, ale systematycznie rośnie. Większość z ponad 665 tysięcy nauczycieli to kobiety. Wśród nauczycieli jest ponad 540 tys. kobiet (81,2 proc.) i 125 tys. mężczyzn - wynika z danych przekazanych PAP przez MEN.
Najmłodszy nauczyciel w ubiegłym roku szkolnym miał 20 lat, najstarszy 89 lat (uczył jedną godzinę w tygodniu w szkole artystycznej). Średni wiek nauczycielek wynosił 41 lat, a nauczycieli-mężczyzn 42,5 roku. Porównując te dane z danymi z lat ubiegłych wynika, że średnia wieku nauczycieli nieznacznie, ale systematycznie rośnie.
Zdecydowana większość, czyli 487 tys. nauczycieli to - według Głównego Urzędu Statystycznego - nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe dla uczniów. Najwięcej z nich 176 tys. pracuje w szkołach podstawowych. W gimnazjach uczy 109 tys. nauczycieli, w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego - 73 tys., w liceach ogólnokształcących - 50 tys., w technikach - 49 tys., w zasadniczych szkołach zawodowych - 14 tys., w szkołach policealnych - 7,8 tys., w liceach profilowanych - 2,9 tys., a w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy - 2,9 tys.
46,29 proc. nauczycieli to osoby, które osiągnęły najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli nauczyciele dyplomowani. Nauczyciele mianowani stanowią 28,58 proc. ogółu nauczycieli, nauczyciele kontraktowi - 19,26 proc., a nauczyciele stażyści - 5,88 proc.
 
Źródło: Gazeta edu.pl, 16.10.2011 r.