Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków do dwóch programów budowy boisk: „Blisko boisko” oraz „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”. Wnioski można składać do 30 kwietnia br.
Wieloletni program „ Blisko boisko” realizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Sportu, PZU i PZU Życie. W ramach programu ma powstać kilkaset nowoczesnych boisk z trawy syntetycznej. Z obiektów tych - bezpłatnie, także poza godzinami szkolnymi i w dni wolne - będą mogły korzystać dzieci i młodzież. Celem akcji jest stworzenie atrakcyjnej, zdrowej oferty spędzenia czasu wolnego.
Program „ Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” realizowany jest przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Kwota środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczona na realizację tych zadań, wynosić będzie 200 tys. zł, nie więcej jednak niż 50 % wartości kosztorysowej.
Szczegółowe informacje na temat programów oraz sposobu i terminu składania wniosków znajdują się na stronie internetowej MSiT w zakładce Inwestycje.

źródło: Serwis Samorządowy PAP, 19 marca 2008 r.