Arkusz egzaminacyjny z matury z języka polskiego na poziomie podstawowym, rozwiązywany przez maturzystów w piątek, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej.
Podczas egzaminu maturzyści zdający egzamin na poziomie podstawowym musieli rozwiązać składający się z 14 zadań test na czytanie ze zrozumieniem, odnoszący się do tekstu Stanisława Bajtlika "Wikipedia, czyli jeszcze nigdy...", opublikowanego w "Tygodniku Powszechnym".

Maturzyści musieli także napisać wypracowanie. Mieli do wyboru dwa tematy. Jeden z nich brzmiał: "Wyjaśnij symbolikę lewej i prawej strony oraz jej znaczenie dla wymowy utworu, analizując przytoczony fragment III części +Dziadów+ Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na postać Nowosilcowa i postawy innych bohaterów wobec niego". Zamieszczony fragment to scena balu u Senatora, w której występuje grupa Nowosilcowa i towarzystwo stolikowe.
Drugi z tematów to: "Porównaj postawy życiowe Izabeli Łęckiej i Joanny Podborskiej ukazane w podanych fragmentach +Lalki+ Bolesława Prusa i +Ludzi bezdomnych+ Stefana Żeromskiego. Odwołując się do znajomości utworów, zwróć uwagę na okoliczności, które miały wpływ na ukształtowanie osobowości bohaterek". Fragment "Lalki" przedstawia nastawienie Izabeli do życia, w którym chciała ona widzieć "wieczną wiosnę". Fragment "Ludzi bezdomnych" to zapiski z dziennika prowadzonego przez Joannę na temat trudu i sensu jej pracy wśród biedoty.
Maturzysta może z egzaminu na poziomie podstawowym otrzymać maksymalnie 70 punktów: 20 pkt za zadania odnoszące się do tekstu na temat Wikipedii i 50 pkt za tekst własny na jeden z wybranych tematów. Aby zdać ten egzamin, maturzysta musi uzyskać minimum 30 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Maturzyści, z którymi rozmawiali dziennikarze PAP po egzaminie, mówili o nim: "prosty", "łatwy", "do zdania", "bez zaskoczenia". Oceniali tak zarówno test na czytanie ze zrozumieniem, jak i tematy wypracowań.
"Nie było tak źle" - zgodnie mówiły Karolina i Małgorzata, maturzystki z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu. Obie na wypracowaniu wybrały drugi temat. "Zdecydowana większość naszych znajomych pisała właśnie ten temat, był prostszy i jaśniej sformułowany" - oceniła Karolina. Zdaniem Małgorzaty drugi temat był "analizą z pogranicza literatury i polityki".
Maturzyści z I LO w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Katowicach podzielili się w swojej ocenie tematów: część uważała pierwszy za łatwiejszy, a część - drugi.
Maturzyści z III LO w Łodzi przyznali, że choć na tzw. nieoficjalnej giełdzie tematów maturalnych dużo mówiło się ostatnio o "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego i "Chłopach" Władysława Reymonta, to jednak nie byli zaskoczeni tegorocznymi tematami. Zdaniem Agnieszki z III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, "lektury, na podstawie których trzeba było napisać wypracowania, to czołowe lektury z epok", więc należało się ich spodziewać.

„Na oba tematy można było napisać bazując na podanych tekstach, nawet bez głębszej znajomości lektur” - powiedział Adam z IX Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.
„Uczniowie mówili, że egzamin był przystępny, większość wybrała temat porównania postaci kobiecych. Także nauczyciele byli spokojni o to, że uczniowie sobie poradzą z maturą” – powiedział PAP dyrektor XI LO w Poznaniu Karol Lehmann.

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przeprowadzony zostanie w poniedziałek rano. W odróżnieniu od egzaminu na poziomie podstawowym nie jest on obowiązkowy. Chęć zdawania egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 37 tys. maturzystów, czyli blisko 10 proc. ogółu. (PAP)

dsr/ kat/ pdo/ kow/ jaw/ bls/ mtb/ kpr/ hes/ bk/