Jak poinformował resort, minister sprawiedliwości Marek Biernacki i prokurator generalny Andrzej Seremet podpisali porozumienie dotyczące współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych.
Program polega na organizowaniu zainteresowanym szkołom ponadgimnazjalnym lekcji-wykładów z zakresu prawa. Jego celem jest przede wszystkim poszerzenie świadomości prawnej młodzieży, zapoznanie jej z zasadami porządku prawnego i przekazanie praktycznej wiedzy prawniczej.
Minister sprawiedliwości w podpisanym porozumieniu zobowiązał się m.in. do koordynowania działań w ramach programu oraz współpracy z partnerami przy jego wdrażaniu. Zadeklarował też osobiste zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia np. zapewniając szkołom kontakt z sądami oraz innymi instytucjami administracji publicznej. Prokurator generalny zobowiązał się zaś do gromadzenia i przekazywania ministrowi, kto z prokuratury w kraju jest chętny do poprowadzenia takich zajęć z młodzieżą. Prokuratura pomoże też w przygotowaniu bazy propozycji tematów takich wykładów-lekcji.
"Zwiększanie świadomości prawnej obywateli, w tym przede wszystkim młodzieży, jest jednym z priorytetów kierowanego przeze mnie resortu" – deklaruje minister Biernacki.
Prokuratorzy poprowadzą lekcje pro bono.
Program edukacji prawnej młodzieży jest realizowany od trzech lat. Do tej pory partnerami ministerstwa w jego w realizacji byli: Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Minister Edukacji Narodowej, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rady Notarialna oraz Stowarzyszenie Sędziów "Themis".
Ministerstwo zapowiada, że oprócz Prokuratury Generalnej w ostatnich tygodniach do programu zdecydowali się przystąpić sędziowie z pozostałych apelacji oraz samorząd komorników.
Szkoły zainteresowane skorzystaniem z lekcji w ramach Programu Edukacji Prawnej wszelkie dane oraz formularz aplikacyjny znajdą na stronie http://ms.gov.pl/pl/edukacja-prawna/. Program jest bezpłatny.