Kilka dni temu katowickie Kuratorium Oświaty przedstawiło wyniki ankiety, jaką przeprowadziło wśród dyrektorów szkół w całym regionie. Mieli oni przekazać do centrali informacje o skali zwolnień w kierowanych przez siebie placówkach, ale też o liczbie nauczycieli, którzy od 1 września wybrali się na urlop dla poratowania zdrowia.
Napływające ze szkół dane wywołały w kuratorium niemałą konsternację. Okazało się bowiem, że liczba nauczycieli, którzy zdecydowali się skorzystać z takiej możliwości stanowi mniej niż 1/3 liczby pedagogów przebywających na urlopie zdrowotnym w roku szkolnym 2011/12. Najwyraźniej nowy trend widać w Bielsku-Białej, Sosnowcu, i Rybniku.
- Niedawno Sąd Najwyższy orzekł, że urlop zdrowotny nie chroni już przed wręczeniem wypowiedzenia. Czasy, gdy w przypadku złego stanu zdrowia próbowano jednocześnie ratować w ten sposób swój etat bezpowrotnie minęły, przyznaje Grażyna Hołyś-Warmuz, sekretarz Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP.

Nauczycielom, którzy chcą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na obecnych zasadach, pozostało niewiele czasu. Po zmianach w Karcie Nauczyciela urlopy mają być krótsze: Projekt zmian w Karcie w końcu do konsultacji społecznych