Edukacja artystyczna to jeden z priorytetów działań resortu, który pod swoimi skrzydłami posiada 365 publicznych oraz 310 niepublicznych placówek szkolnictwa artystycznego. Należą do nich m.in. szkoły muzyczne I i II stopnia, ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych, licea plastyczne, szkoły baletowe, pomaturalne szkoły bibliotekarstwa i animatorów kultury, a także uczelnie artystyczne.

Powstanie zespołu sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki oraz rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie to kolejne inwestycje pochodzące ze środków unijnych, które w ostatnich dniach zostały przypieczętowane umowami.
Instytucje te umożliwiają uzdolnionym dzieciom i młodzieży kształcenie się w poszczególnych dziedzinach sztuki. Minister kultury kładzie szczególny nacisk na powstawanie szkół artystycznych I i II stopnia, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach takich jak Suwałki, Bielsko-Biała, Radom czy Sanok. Dzięki tworzeniu nowych placówek coraz więcej utalentowanych dzieci ma szansę na rozwój swoich pasji pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej w miejscu zamieszkania.
- Dla mnie priorytetem zawsze była edukacja kulturalna i artystyczna. Zależy mi na doprowadzeniu do sytuacji takiej, aby infrastruktura szkolnictwa artystycznego była na europejskim poziomie - mówił minister kultury, Bogdan Zdrojewski, na uroczystym otwarciu obiektów w krakowskim Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza oraz podpisał umowy dotyczące przekazania środków unijnych na rozbudowę dwóch krakowskich placówek.
Zwiększenie dostępności do oferty edukacyjnej szkół artystycznych to nie jedyne zmiany wdrażane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resort przygotowuje nowe rozwiązania dotyczące szkolnictwa artystycznego I i II stopnia w zakresie zwiększania roli gry i pracy w zespole w procesie edukacji młodych adeptów sztuki, lepszej korelacji treści przedmiotów oraz zwiększenia autonomii dyrektorów szkół w procesie zarządzania.
Koncepcje projektów zostały opracowane przez resort w porozumieniu z ekspertami i przedstawicielami środowisk szkolnictwa artystycznego. Przygotowane założenia czekają na konsultacje społeczne, które mogą skutkować wprowadzeniem dodatkowych modyfikacji.
Proponowane zmiany istniejącego systemu mają służyć jego dostosowaniu do aktualnych potrzeb oraz wyzwań przyszłości. Za koniecznością wprowadzania modyfikacji przemawia dynamiczna sytuacja na rynku pracy, niepokojące tendencje demograficzne, obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego, rozwój nowych technologii oraz zobowiązanie ustawowe wprowadzenia w szkolnictwie artystycznym od 2014 roku Krajowej Ramy Kwalifikacji. Będzie ona zobowiązywała nauczycieli do opisywania efektów kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Źródło: MKiDN