- To nieprawda. Nic się nie zmienia, dalej religia jest elementem bezpłatnego nauczania i jej nauka jest tak samo zorganizowana, jak była do tej pory - powiedziała minister Szumilas w TOK FM. - Religia jest w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania, tak samo jak nauczanie języka mniejszości narodowej, czy wychowanie do życia w rodzinie.
- Nie prowadzimy też w MEN żadnych prac nad zmianami w Karcie nauczyciela - powiedziała. - Czekamy na wyniki pracy zespołu, który bada czas pracy rzeczywisty nauczyciela. Dopiero potem zdecydujemy, co dalej robić. Więcej>>