Minister Jakubowski: wyniki uczniów potwierdzają sukces polskiej edukacji

Polska od lat inwestuje w badania wspierające budowanie polityki edukacyjnej opartej na faktach, a dane wskazują, że wyniki polskich uczniów są coraz lepsze - zapewniał wiceminister edukacji, Maciej Jakubowski, na konferencji pt. „Poprawa umiejętności: Fakty wynikające z analiz międzynarodowych badań edukacyjnych".

Spotkanie odbyło się na Cyprze. W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji unijnych i rządowych oraz naukowcy i eksperci.

- Polska od lat inwestuje w badania wspierające budowanie polityki edukacyjnej opartej na faktach. Dysponujemy twardymi danymi pokazującymi wymierne korzyści płynące z reformy oświatowej w 1999 r. i jej kontynuacji w kolejnych latach. Dane te wskazują na poprawę wyników uczenia się w grupie 15-latków, niewielkie różnice w osiągnięciach uczniów poszczególnych gimnazjów, dużą autonomię szkół oraz intensywne doskonalenie się nauczycieli - mówił wiceminister edukacji, Maciej Jakubowski, podczas wystąpienia inaugurującego konferencję. Podkreślał jednocześnie, że przed Polską stoi jeszcze wiele wyzwań - największym z nich jest niwelowanie różnic pomiędzy poziomem wiedzy uczniów poszczególnych typów szkół. Jak zapewniał - częściowo skutek taki odniesie tegoroczna zmiana podstawy programowej.

Jakubowski tłumaczył również ideę tworzonej obecnie sieci doskonalenia nauczycieli, która pozwoli na bardziej systemowe podejście do działań szkoleniowych, uwzględniające wzajemne uzupełnianie się kompetencji kadry nauczycielskiej.

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl , stan z dnia 19 listopada 2012 r.

Data publikacji: 19 listopada 2012 r.