Nowe stawki wynagrodzenia minimalnego nauczycieli uwzględniające obiecane 7% podwyżki wprowadza rozporządzenie minister edukacji narodowej.
Zgodnie z nowymi przepisami, wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które będą obowiązywały od 1 września 2011 r. wyniosą:
• w przypadku nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym: 2182 zł (dla nauczyciela stażysty), 2246 zł (dla nauczyciela kontraktowego), 2550 zł (dla nauczyciela mianowanego) oraz 2995 (dla nauczyciela dyplomowanego)
• w przypadku nauczyciela z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego lub z tytułem zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym (odpowiednio jak wyżej): 1920 zł, 1967 zł, 2222 zł oraz 2608 zł
• w przypadku nauczyciela z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego lub z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych: 1695 zł, 1736 zł, 1950 zł, 2279 zł
• w przypadku nauczycieli z pozostałym wykształceniem: 1458 zł, 1491 zł, 1661 zł oraz 1933 zł
Zmiany w wysokości wynagrodzenia dla nauczycieli wprowadzone rozporządzeniem wynikają z przewidzianej w budżecie państwa podwyżki kwoty bazowej o 7%. W opinii MEN zmiana wysokości minimalnych stawek nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetów j.s.t., gdyż środki na ten cel zabezpieczono w budżecie państwa, w części oświatowej subwencji ogólnej. Jak podaje MEN, część oświatowa subwencji ogólnej wynosi w 2011 r. 36 924 829 tys. zł i jest o 5,5 % wyższa od kwoty z 2010 r. Natomiast środki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej zaplanowane zostały w ustawie budżetowej na rok 2011, w rezerwie celowej nr 53 „Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej”, w kwocie 26 252 tys. zł.
Rozporządzenie zostało podpisane i skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw RP. Wejdzie w życie 1 września 2011 r.
Na podstawie: http://bip.men.gov.pl, stan z dnia 21.07.2011 r.
Opublikowano w serwisie www.samorzad.lex.pl/
Zaprzaszamy do dyskusji na Forum