MEN: zmiany w Karcie Nauczyciela potrzebne i możliwe

W dniu 27 czerwca 2012 r. podczas briefingu prasowego, wiceminister edukacji narodowej Maciej Jakubowski zapowiedział, że resort rozpoczyna rozmowy ze związkami zawodowymi i stroną samorządową dotyczące zmian w Karcie Nauczyciela.

Zmian w obowiązującym akcie prawnym domagają się samorządy terytorialne, które prowadzą szkoły.

Karta Nauczyciela reguluje status zawodowy około 600 tys. nauczycieli, określa sposób nawiązywania i rozwiązywania z nimi stosunku pracy, awans zawodowy, czas pracy, urlop wypoczynkowy, ich obowiązki i uprawnienia oraz wysokość wynagrodzenia.

Jak podaje wiceminister Jakubowski do ministerstwa napływa wiele odmiennych stanowisk dotyczących zmian w Karcie Nauczyciela. Wszystkie propozycje są analizowane, jednakże żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte - powiedział.

"Wiceminister przyznał, że rozpoczynają się rozmowy z oświatowymi związkami zawodowymi oraz stroną samorządową w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela. Do pierwszego spotkania ma dojść na początku lipca".

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 28 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 28 czerwca 2012 r.