- Dziękuję za możliwość spotkania się z nauczycielami, którzy na co dzień dbają o to co jest dla nas wszystkich tu zebranych najważniejsze - o dobro dziecka. Nawet jeśli dzielą nas poglądy i wizje rozwiązań, to cel mamy ten sam - mówiła minister edukacji na środowym spotkaniu z grupą czterystu nauczycieli reprezentujących powiatowe struktury ZNP.|
- Przedszkolaki i sześciolatki to szansa na wiele tysięcy miejsc pracy dla nauczycieli - mówił do zebranych prezes Związku Sławomir Broniarz, który również wziął udział w spotkaniu. Poruszył także kwestię przekazywania szkół, podkreślając, że próg 70 uczniów to wyraz kompromisu sprzed kilku lat, którego związek będzie bronił. Postulował także, by MEN opracował rozwiązania, które pozwoliłyby nauczycielom na pracę z dorosłymi, co miałoby być alternatywą dla masowych zwolnień.

Minister Szumilas podziękowała ZNP za otwartość w rozmowach na temat zmian w ustawie Karta Nauczyciela, które toczą się w MEN.  - Chcę, aby do końca roku powstały założenia zmian ustawy, które wspólnie dyskutujemy - dodała. Przedstawiła ponadto założenia działań podejmowanych przez MEN - programu "Cyfrowa Szkoła" oraz ustawy wprowadzającej dotacje na przedszkola. Więcej>>