MEN: "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza był i jest lekturą obowiązkową

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprzecza jakoby "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza miał zniknąć z kanonu lektur szkolnych.

Jak czytamy w wyjaśnieniu MEN, począwszy od roku szkolnego 2009/2010 wykaz lektur dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej stanowi integralny ciąg logiczny i dydaktyczny. W nowej podstawie programowej uczniowie szkół gimnazjalnych zapoznają się z literaturą młodzieżową i popularną oraz arcydziełami literatury klasycznej. Z dzieł Adama Mickiewicza obowiązkowe będą "Dziady" cz. II, "Reduta Ordona", oraz wybrana przez nauczyciela ballada. Z kolei w szkole ponadgimnazjalnej proponowane są wyłącznie arcydzieła, począwszy od starożytności, a skończywszy na literaturze XX i XXI wieku. Do obowiązkowych lektur należą "Dziady" cz. III oraz "Pan Tadeusz".

Kanon lektur w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych został dobrany w ten sposób, aby uczeń w ciągu tych dwóch etapów edukacji miał możliwość poznania dzieł najważniejszych polskich autorów oraz niektórych ważnych utworów literatury światowej.

Od 2008 roku wprowadzona została zasada, że na każdym etapie edukacyjnym czytane są inne dzieła poszczególnych autorów. W związku z tym unika się powtórzeń tytułów dzieł wskazanych w wykazie lektur - powtarzają się tylko niektóre nazwiska twórców - wyjaśnia MEN.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 4 września 2013 r.

Data publikacji: 4 września 2013 r.