MEN chce zmienić zasady konkursu na dyrektora szkoły. Jeśli komisja naruszy tajność głosowania, procedura może być unieważniona. Przygotowana przez resort nowelizacja przewiduje również, że ogłoszenie o konkursie nie będzie musiało pojawiać się równocześnie w dwóch dziennikach o zasięgu lokalnym i wojewódzkim
Przy okazji projektowanych zmian pojawiły się też głosy, że konkursy powinny być w ogóle zlikwidowane, bo nie gwarantują wyboru najlepszego kandydata. Często jest tak, że kandydaci co prawda prezentują się komisji, ale nie jest istotne, co mają do powiedzenia i kim są. Wygrywa ten, który ma największe poparcie. Jeśli natomiast wygra osoba niepożądana, to władze gminy mogą jej nie powołać.
Eksperci twierdzą, że mimo wszystko konkursy powinny pozostać, choć w zmienionej formule. Joanna Berdzik, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty podkreśla, że procedura musi gwarantować przestrzeganie przepisów. Dodaje, że trzeba też jasno określić status dyrektora oraz wynagrodzenie stosowne do obowiązków i odpowiedzialności. Dzięki temu będzie zgłaszać się więcej kandydatów.
W opinii minister Katarzyny Hall procedura konkursowa jest dobra.  
 
Źródło: Gazeta Prawna, 12.02.2010 r.