Klub Kuriera to pomysł pracowników Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Wierzą oni, że postać Karskiego, po jej przybliżeniu, może stać się wzorcem również dla współczesnej młodzieży. Pragną, aby uczniowie zaangażowani w projekt stali się "współczesnymi emisariuszami, niosącymi ze sobą wiedzę o Janie Karskim i jego dorobku, ale również szerzącymi ideały jemu bliskie, takie jak: tolerancja, empatia i uczciwość". Wierzą, iż stworzenie Klubu Kuriera i zaangażowanie młodzieży w jego funkcjonowanie pozwoli na rozwinięcie jej zainteresowań, zapoczątkuje kontakty między szkołami i uczniami.
Jak poinformowała Justyna Tomaszewska z Centrum Dialogu, powstanie Klubu i jego działalność podzielono na trzy etapy. W pierwszym etapie w wybranych szkołach odbędą się lekcje na temat działalności Karskiego w Polsce i Europie. W ramach działalności Klubu młodzież będzie uczyć się propagować postawy patriotyczne i tolerancyjne w społeczeństwie polskim. Uczniowie zbierać też będą m.in. dokumentację o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, o osobach posiadających drzewka w Parku Ocalałych w Łodzi.
Park Ocalałych powstał kilka lat temu na terenie przylegającym w okresie II wojny światowej do granic getta. Inicjatorką jego utworzenia była Halina Elczewska - jedna z osób, które przeżyły likwidację łódzkiego getta. Ocaleni lub ich rodziny posadzili w nim drzewka - symbol życia. Każde nowo zasadzone drzewo ma swój numer i wraz z nazwiskiem osoby, która je zasadziła, jest wpisywane do specjalnego rejestru.
Drugi i trzeci etap działalności Klubu związany jest z przekazywaniem przez jego członków zdobytej wiedzy dotyczącej postaci Karskiego, wartości z nim związanych i historii II wojny światowej - młodzieży zarówno w szkołach polskich jak i w szkołach polonijnych na Słowacji, Węgrzech w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
Klub Kuriera zainauguruje swoją działalność 8 kwietnia, tuż przed otwarciem wystawy poświeconej biografii Jana Karskiego - "Jan Karski. Człowiek wolności", którą będzie można oglądać w łódzkiej Manufakturze. Ekspozycję przygotowało Muzeum Historii Polski.
Jan Karski - w rzeczywistości Jan Kozielewski - urodził się 24 czerwca 1914 r. w Łodzi. W czasie II wojny światowej zasłynął jako kurier Polskiego Państwa Podziemnego, który jako pierwszy przekazał przywódcom państw alianckich informacje o zagładzie Żydów. Był autorem wielu publikacji, z których kilka okazało się bestsellerami. W 1998 roku izraelski Instytut Pamięci Yad Vashem zgłosił jego kandydaturę do Pokojowej Nagrody Nobla. Jan Karski zmarł 13 lipca 2000 r. w wieku 86 lat.
W Muzeum Miasta Łodzi znajduje się gabinet Karskiego. Można tam znaleźć jego rodzinne fotografie, korespondencję, dyplomy przyznawane przez prestiżowe uczelnie, medale, publikacje oraz rzeczy osobiste. W Parku Ocalałych w Łodzi znajduje się pomnik - ławeczka Jana Karskiego. Jest on też Honorowym Obywatelem Miasta Łodzi. (PAP)

jaw/ je/