Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje bowiem nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Zmienione przepisy dopuszczą i uregulują prawnie edukację online. Wskażą na możliwość wprowadzenia w szkołach e-learningu z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.
– To bardzo dobry pomysł. Możliwość prowadzenia e-lekcji przyda się szczególnie przy nauczaniu indywidualnym, zwłaszcza uczniów niepełnosprawnych, którzy mają duże problemy z dotarciem do szkoły – ocenia Wojciech Książek z sekcji oświatowej NSZZ „Solidarność”. Dodaje, że takie rozwiązanie z pewnością ułatwi naukę dzieciom mającym specjalne potrzeby edukacyjne.
W wirtualnych klasach uczestniczą także polscy uczniowie przebywający w innym państwie. Chodzi o Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą. Internetowe nauczanie Polaków poza krajem MEN finansuje z projektu Otwarta Szkoła – System Wsparcia Uczniów Migrujących. Młodzi ludzie, którzy nie mają dostępu do polskich szkół, kontaktują się z nimi wirtualnie. W ten sposób kontynuują nauczanie w Polsce.
MEN podkreśla, że przygotowując i wdrażając przepisy o elektronicznej platformie e-learningowej do kształcenia na odległość, będzie się wzorowało na tym projekcie.
 
Źródło: Rzeczpospolita, 25.01.2011 r.