Komisja ds. wychowania katolickiego Episkopatu. opracowuje dokument dla katechetów z kryteriami ocen z religii.   „Gazeta Wyborcza”   podaje proponowane   kryteria  z dokumentu, do którego dotarła, a który nie jest jeszcze publikowany:  na ocenę celującą w szkole podstawowej trzeba wykazać się wiedzą, zaangażowaniem w modlitwę oraz   "w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym".   Uczeń musi też "rozszerzać wiadomości poprzez uczestnictwo w Kółku Biblijnym" i brać udział w konkursach religijnych. 

W gimnazjum uczeń dostanie celujący, jeśli będzie się "angażować w prace pozalekcyjne, np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne", będzie brał udział w konkursach religijnych i uczestniczył w wycieczkach przedmiotowych.

Jak dotąd katecheci mieli korzystać ze wskazówek tej samej komisji sprzed trzech lat. - Teraz musimy być wrażliwsi na sformułowania. Szukamy sposobu, żeby nikogo nie skrzywdzić i nie urazić, ale osiągnąć cel – mówi ks. Tadeusz Panuś z komisji ds. wychowania i współautor kryteriów. - Katechizować tych, którzy są zainteresowani pogłębieniem swojej wiary. Ewangelizować tych, którzy nie znają Chrystusa. A tym, którzy nie znają wiary, pomóc, żeby wzrastali w pięknym człowieczeństwie.
źródło: Gazeta Wyborcza 14.09.2007