Kreda już tylko w muzeum?

Wkrótce niewiele osób będzie pamiętało o pisaniu kredą na tablicy - tablice interaktywne, dzienniki elektroniczne i komputery w każdej klasie stają się w dzisiejszych czasach normalnością.

Szkoły wprowadzają sieci strukturalne, udostępniają wi-fi . Dostęp do książek jest możliwy dzięki bibliotekom on-line, a wszystkie informacje organizacyjne są umieszczane na własnych witrynach internetowych szkoły. Coraz częściej nauka odbywa się z wykorzystaniem platform edukacyjnych i e-learningu.

Czy nowe technologie są celem samym w sobie, czy też stanowią narzędzia niezbędne do osiągnięcia celu jakim jest wsparcie zarówno procesu kształcenia, jak i zarządzania szkołami? Na to pytanie podczas EDU Trendy 2012 postara się odpowiedzieć Karol Małolepszy, dyrektor szkoły, który od lat z powodzeniem wprowadza np. nowoczesne technologie do zarządzanej przez siebie placówki.

EDU Trendy 2012 to spotkanie profesjonalistów edukacyjnych oraz osób szukających rozwiązań poprawiających jakość i efektywność systemu oświaty. Odbędą się w dniach 27-28 września 2012 r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki.

Źródło: , stan z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 10 sierpnia 2012 r.