Podpisane 23 sierpnia przez ministra edukacji Ryszarda Legutko rozporządzenie w sprawie podstawy programowej dla szkół wprowadziło wiele zmian w programie nauczania m.in. matematyki i języka polskiego. Zmiany obowiązywać będą od 1 września.
Rozporządzenie spowodowało, że podręczniki do tych przedmiotów stały się w dużym stopniu nieaktualne – nie zawierają wielu niezbędnych tematów i informacji, niektóre z tematów zostały przeniesione na inny poziom klasy bądź szkoły. Zmiana podręczników wymaga czasu – nowe mogą być gotowe dopiero na przyszły rok szkolny. Zgodnie z zawartym w ustawie o systemie oświaty zapisem każda szkoła wybrała zestawy podręczników obowiązujących na dany rok i nie będzie mogła ich zmienić przez najbliższe trzy lata.
Również plany zajęć dydaktycznych, które każdy nauczyciel musi przygotować przed rozpoczęciem roku szkolnego, wymagać będą wprowadzenia zmian.
Polska Izba Książki wysłała do rządu protest, w którym domaga się wycofania rozporządzenia „prowadzącego do chaosu w szkołach".
Marek Legutko, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która współpracowała z MEN przy rozporządzeniu, zapowiada wydanie za kilka dni specjalnego informatora dla nauczycieli.
 
Źródło: Gazeta Wyborcza 29.08.2007