Dolnośląskie kuratorium jest kolejnym, które objęło patronat honorowy nad konkursem na Super Dyrektora Szkoły i Super Dyrektora Przedszkola.
„Państwa inicjatywa stanowi ciekawą i godną uwagi formę promowania dyrektorów szkół i przedszkoli, którzy zarządzając placówką oświatową w sposób profesjonalny i skuteczny, integrują lokalne środowisko społeczne wokół rozwoju edukacji” – napisała Dolnośląska Wicekurator Oświaty, informując o objęciu patronatu nad konkursem.
Do inicjatywy przyłączył się również Aleksander Palczewski, Małopolski Kurator Oświaty.
„Jestem przekonany, że konkurs spotka się z dużym zainteresowaniem i zakończy się sukcesem organizacyjnym, edukacyjnym i wychowawczym, czego realizatorom i biorącym w nim udział serdecznie życzę” – napisał w piśmie informującym o objęciu patronatu nad konkursem. Więcej o konkursie Super Dyrektor Szkoły i Super Dyrektor Przedszkola>>

Polecamy: Szukamy kandydatów na Super Dyrektora Szkoły i Super Dyrektora Przedszkola