Do końca roku szkolnego dyrekcje przedszkoli, gimnazjów i szkół specjalnych mają czas na przygotowanie nauczycieli do realizacji nowych zadań mających na celu wyrównanie szans uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – poinformowano na zakończonej 14.12. ogólnopolskiej konferencji podsumowującej spotkania konsultacyjno-informacyjne z kadrą zarządzającą i pedagogiczną.
Według propozycji resortu, każda szkoła będzie miała obowiązek skatalogowania i uwzględnienia w swych działaniach możliwości edukacyjnych wszystkich swoich uczniów. Nauczyciele oraz rodzice ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, będą spotykać się i analizować jego indywidualne potrzeby oraz przedstawiać zalecenia edukacyjne. Po upływie czasu, który zaplanowany był na udzielenie uczniowi pomoc, nauczyciele z udziałem rodziców podsumują efektywność tej pomocy, i zaplanują dalsze działania. Jeżeli dyrekcja szkoły uzna, że nauczyciele nie byli w stanie udzielić odpowiedniego wsparcia uczniowi, to do współpracy zostanie włączona poradnia psychologiczno-pedagogiczna, oraz szkoły i palcówki specjalne.
Podczas konferencji nauczyciele zgłaszali wnioski dotyczące m.in. doskonalenia niektórych obszarów ich pracy, konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów czy planów działań wspierających, o których mowa w nowych przepisach. Nauczyciele zgłaszali również wnioski odnośnie interpretowania nowych przepisów prawa oświatowego.
Do wprowadzenia nowych rozwiązań w systemie edukacji przeszkolonych zostało 500 liderów zmian, którzy już spotkali się z ponad 50 tys. nauczycieli. Z informacji przekazywanych podczas konferencji wynika, że szkolenia będą organizowane z kolejnymi grupami nauczycieli.
Od września 2012 roku zmiany w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej i kształceniu specjalnym obejmą również szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne.

Gazeta Prawna, 14 grudnia 2010 r.