W spotkaniu, które 18 sierpnia odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wzięli udział  m.in.: przedstawiciele ZNP, oświatowej „Solidarności” oraz Forum Związków Zawodowych. Stronę rządową reprezentowali Krystyna Szumilas, sekretarz stanu MEN, Michał Boni, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera oraz Agnieszka Chłoń – Domińczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Po spotkaniu Michał Boni zapowiedział, że z konsultacji  społecznych wycofane zostaną dwa projekty ustaw – o systemie oświaty i Karta Nauczyciela. - To ukłon w stronę partnerów społecznych, którzy domagali się tego podczas spotkania przedstawicieli związków zawodowych ze strona rządową. Chcemy usatysfakcjonować stronę związkową i całościowo rozmawiać o wszystkich problemach edukacji: wynagrodzeniach nauczycieli, emeryturach pomostowych, systemie funkcjonowania edukacji - powiedział. Przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych zgłosili zastrzeżenia dotyczące faktu, iż z jednej strony reprezentacja rządowa omawia ze związkowcami kwestie emerytur, a z drugiej strony MEN przekazuje do konsultacji społecznych projekty ustaw - o systemie oświaty oraz Karta Nauczyciela. Związkowcy domagali się wycofania z konsultacji obu projektów do czasu zakończenia rozmów prowadzonych z rządem przez związki zawodowe. - Rząd wycofuje te dwa projekty z konsultacji w trybie art. 19 ustawy o związkach zawodowych. Następnie jak najszybciej siadamy do rozmów, a później skracamy tryb konsultacji - zapowiedział Michał Boni. Według niego, rozmowy rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu.

- To nie zmienia sytuacji, bo w dalszym ciągu proponowane podwyżki dla nauczycieli są zbyt małe, a stanowisko rządu w sprawie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli negatywne - mówił  po spotkaniu Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej19 sierpnia wezmą udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, a 21 sierpnia - w spotkaniu, które planuje zorganizować NSZZ „ Solidarność”.

źródło: MEN, Rzeczpospolita,  Gazeta Wyborcza, 19.08.2008r.