Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową (na Boże Narodzenie) od 23 grudnia do 1 stycznia oraz wiosenną (na Wielkanoc) od 17 do 22 kwietnia.
Dwutygodniowe ferie zimowe przewidziane są w czterech terminach:- od 18 stycznia do 2 lutego wypoczywać będą uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego; - od 25 stycznia do 9 lutego z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; - od 1 lutego do 16 lutego z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego; - od 15 lutego do 2 marca z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego.
Sprawdzian dla szóstoklasistów odbędzie się 1 kwietnia.
Egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie w dniach 23-25 kwietnia. 23 kwietnia uczniowie będą rozwiązywać test z wiedzy humanistycznej, 24 kwietnia - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a 25 kwietnia - z języka obcego nowożytnego.
Dodatkowy termin sprawdzianu dla szóstoklasistów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do niego w kwietniu, wyznaczono na 3 czerwca. Dodatkowy egzamin gimnazjalny odbędzie się 2-5 czerwca.
Egzaminy maturalne rozpoczną się 5 maja. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja, a sesja egzaminów ustnych - do 30 maja.
5 maja przeprowadzony będzie egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym; rozpocznie się o godz. 9. Tego samego dnia po południu - o godz. 14 rozpocznie się egzamin z wiedzy o tańcu.
6 maja o godz. 9 będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a o godz. 14 z języka łacińskiego i kultury antycznej.
Na 7 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano będzie egzamin na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia.
Egzamin z języka niemieckiego będzie 13 maja, z języka rosyjskiego - 15 maja, z języka francuskiego - 19 maja, z języka hiszpańskiego - 21 maja, z języka włoskiego - 22 maja, a z języków mniejszości narodowych, języka kaszubskiego i języka łemkowskiego - 23 maja.
8 maja rano będzie egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu - z fizyki i astronomii; 9 maja: rano - z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu - z wiedzy o społeczeństwie; 12 maja: rano - z biologii, po południu - z filozofii; 14 maja: rano - z geografii, po południu - z historii muzyki; 16 maja: rano - z chemii, po południu z historii sztuki, 20 maja: rano - z informatyki, po południu - z historii
Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 23 maja.
Szczegółowy kalendarz dotyczący ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne.
Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono na dni: 2-18 czerwca.
Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 26 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 25-29 sierpnia.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe przeprowadzone zostaną w styczniu i czerwcu. 14 stycznia przeprowadzony będzie egzamin pisemny dla absolwentów wszystkich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy ukończą szkołę w styczniu; w dniach 15-17 stycznia - egzamin praktyczny dla absolwentów techników i szkół policealnych, a w dniach 21-31 stycznia - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy ukończą szkołę w czerwcu, przeprowadzony będzie 23 czerwca; egzamin praktyczny dla absolwentów techników i szkół licealnych - w dniach 24-27 czerwca, a praktyczny dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - od 1 lipca do 8 sierpnia.
Rok szkolny zakończy się 27 czerwca. Maturzyści zakończą rok szkolny 25 kwietnia.

Najbliższe wydarzenia organizowane przez Wolters Kluwer Polska:
26-27 września 2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędą się Edu Trendy 2013 oraz XV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół. Więcej na ten temat>>
23-26 października 2013 r. w Wilnie odbędzie się II Europejska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty. Więcej na ten temat>>
W 2014 r. zapraszamy także na kolejne zjazdy Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły. Więcej na ten temat>>