"Jedz jabłka w szkole i przedszkolu"

W związku z akcją społeczną "Jedz jabłka", która jest odpowiedzią na rosyjskie embargo nałożone na polskie owoce, Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do ministra rolnictwa Marka Sawickiego z wnioskiem o objęcie przedszkoli programem "Owoce w szkole". Celami tego programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Rosyjskie embargo może przynieść dla polskiego sektora owoców i warzyw straty ok. 500 mln euro. Dlatego ZNP proponuje, aby rozszerzyć program "Owoce w szkole" i część jabłek przeznaczonych na eksport do Rosji dostarczyć nie tylko uczniom ale i przedszkolakom.

W ten sposób akcja "Jedz jabłka w szkole i przedszkolu" będzie nie tylko promowała zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci, ale stanie się, zdaniem ZNP, okazją do rozmowy o społeczeństwie obywatelskim.

"Jestem przekonany, że ta inicjatywa wpłynie na kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich najmłodszych Polaków, rozumianych m.in. jako zdolność do zaangażowania wraz z innymi ludźmi w działania publiczne, czy wykazywania solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem problemów stojących przed daną społecznością" - powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Więcej: www.znp.edu.pl/element/2077/Jedz_jablka_w_szkole_i_przedszkolu

Opracowanie: Agnieszka Kwiatkowska, RPE WK

Źródło: www.znp.edu.pl, stan z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 12 sierpnia 2014 r.