Jak zapewnić bezpieczne warunki nauki w szkole?

Podczas I Zjazdu Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły" sekretarz stanu Tadeusz Sławecki zaprezentuje działania ministerstwa zarówno w kwestii dbałości o bezpieczne zachowanie ucznia, jak również dbałości o bezpieczne otoczenie ucznia. Ważnym partnerem zjazdu została Komenda Główna Policji, która objęła inicjatywę "Dyrektora Szkoły" patronatem honorowym.

"Do jakich wykroczeń i przestępstw dochodzi najczęściej na terenie szkoły?" Na to pytanie odpowie podkom. Artur Sypuła z Wydziału s. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji, Komendy Głównej Policji

Prawniczka Iwona Kobus będzie prezentować "Przewodnik dyrektora szkoły po sytuacjach kryzysowych - aspekty prawne". Szczególny nacisk położy na działania, które według litery prawa, zobowiązany jest podjąć dyrektor podczas sytuacji kryzysowej typu: wypadek w szkole nauczyciela bądź ucznia, zagrożenie pożarowe lub powodziowe.

"Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w szkole" to tytuł wystąpienia psycholog Ewy Maksymowskiej. Podczas wystąpienia uporządkowana zostanie wiedza dyrektorów o elementach zarządzania kryzysem m.in.: prewencja, interwencja, przeciwdziałanie negatywnym skutkom kryzysu. Dokładna znajomość funkcjonowania procedury "Niebieskiej Karty" i włączenie jej elementów do norm i standardów działania placówki pomogą lepiej funkcjonować przedstawicielom oświaty w ramach zespołu interdyscyplinarnego i w kontaktach z sądem rodzinnym czy kuratorem. Te ważne elementy decydujące o jakości funkcji opiekuńczej placówki oświatowej poruszy prawniczka Żaneta Urawska.

Źródło:

Data publikacji: 18 stycznia 2013 r.