Poszukiwaniu nowych rozwiązań wspierających rozwój edukacji matematycznej i informatycznej poświęcone było spotkanie, które odbyło się w MEN 8 kwietnia. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, szkół wyższych, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele matematyki i informatyki, opiekunowie olimpijczyków.
Bodźcem do zorganizowania spotkania była, przedstawiona m.in. w „Raporcie o Kapitale Intelektualnym Polski” przygotowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w 2008 r., diagnoza stanu gospodarki opartej na wiedzy, jak również wnikliwa analiza możliwości rozwojowych Polski. Wykazały one, że kształcenie w zakresie wiedzy matematycznej i informatycznej jest jednym z obszarów, w którym Polska od lat odnosi spektakularne sukcesy na poziomie międzynarodowym.
Jak powiedział Zbigniew Marciniak, podsekretarz stanu w MEN,  Polska może stać się krajem znanym w Europie i na świecie z najwyższej jakości edukacji matematycznej i informatycznej, co może przełożyć się na szybszy rozwój gospodarczy. Aby tego dokonać, należy upowszechniać najlepsze praktyki, które w ostatnich latach umożliwiły naszym uczniom osiąganie sukcesów w międzynarodowych konkursach matematycznych i informatycznych
 
Źródło: MEN, 8.04.2009 r.